JAPAN AREA MAP      閉じる
Please Click MAP or Table
A Hokkaido B Tohoku C Kanto D Chubu E Kinki F Chugoku G Shikoku H Kyushu I Okinawa Hokkaido Tohoku Kanto Chubu Kinki Chugoku Shikoku Kyushu Okinawa All Area
Code Pref. Area Code Pref. Area Code Pref. Area
A 1  Hokkaido Hokkaido D 15 Nigata   F 31 Tottori  
B 2  Aomori   D 16 Toyama   F 32 Shimane  
B 3  Iwate   D 17 Ishikawa   F 33 Okayama Chugoku
B 4  Miyagi Tohoku D 18 Fukui   F 34 Hiroshima  
B 5  Akita   D 19 Yamanashi Chubu F 35 Yamaguchi  
B 6  Yamagata   D 20 Nagano   G 36 Tokushima  
B 7  Fukushima   D 21 Gifu   G 37 Kagawa Shikoku
C 8  Ibaraki   D 22 Shizuoka   G 38 Ehime  
C 9  Tochigi   D 23 Aichi   G 39 Kochi  
C 10 Gunma   D 24 Mie   H 40 Fukuoka  
C 11 Saitama Kanto E 25 Shiga   H 41 Saga  
C 12 Chiba   E 26 Kyoto   H 42 Nagasaki  
C 13 Tokyo   E 27 Osaka Kinki H 43 Kumamoto Kyushu
C 14 Kanagawa   E 28 Hyogo   H 44 Oita  
      E 29 Nara   H 45 Miyazaki  
      E 30 Wakayama   H 46 Kagoshima  
            I 47 Okinawa Okinawa